Vitruvian
logo

Hayat başarı, sağlık, huzur ve güzellik ile mükemmel bir şekilde orantlıdır
İş ve Yaşam dengenizi yani sizin Altın Oran’ınızı gelin beraber keşfedelim.

VITRUVIAN

MARKA HİKAYEMİZ

Vitruvian Man (Vitrivius Adamı), ünlü İtalyan filozof, astronom, mimar, mühendis, mucit, matematikçi, anatomist, müzisyen, heykeltıraş, jeolog, kartograf, yazar ve ressam Leonardo da Vinci’nin günlüklerindeki notlarda bulunan ve 1492 yılında çizdiği düşünülen bir eskizdir.

 Leonardo, insan vücudunun evrenin işleyişinin bir analojisi olduğunu düşünmüştür. Leonardo Da Vinci (Vitrivius Adamı) resimindeki kare şekli maddesel varlığı, üçgen şekli ise ruhsal varlığı sembolize ettiği sanılmaktadır. Aynı zamanda insanın iki yüzünü de çizerek soyut ve somutluğu resmetmiştir. Leonardo, insan vücudunun kolları ve bacakları açılıp gergin olarak, göbeği dairenin tam merkezine gelecek şekilde bir dairenin içine yerleştirmiştir. Altın Oranlar dairelerle bölümlenerek gösterilmiştir.

Altın Oranın kayıtlardaki ilk tanımı M.Ö. 325-265 yılları arasında yaşayan Euclid tarafından “korkunç ve kötü oran” ifadesi olarak tanımlanmıştır. İnsanlar ilk çağdan bu yana doğanın kendi içerisindeki büyülü dengesini keşfetmeye çalışmış. Tarih boyunca yaptıkları araştırmalarda canlı ve cansız tüm varlıkların parçaları arasında bir gizli bir uyum olduğunu ve bu dengenin sistematik bir ölçü içerisinde hiç değişmediği fark etmiştir.

Evrenin bu sistemi, matematiksel bir oranla oluşur. Bu, doğadaki tüm varlıkların şeklinde ve yapısında bulunan özel bir orandır. Her şey, sistematik yapısıyla bir sayıya karşılık gelmektedir. Evrenin matematik sistemi olarak adlandırabileceğimiz bu yapı “altın oran” olarak isimlendirilir. Altın oran, matematikte 1,618′e eşit olan sabit sayıya verilen addır ve ifade edilmesi için kullanılan sembol “Fi” yani Φ’dir.

İlk çağdan itibaren Yunanlılar tarafından inşa edilen Atina’daki Partenon Tapınağı, Mısır’daki Keops Piramit’inde, Paris’in ünlü Notre Dame Katedrali’nde,Taj Mahal inşası ,Leonardo Da Vinci’nin ve Picasso’nun birçok tablosunda da bu özel oran kullanılmıştır. Mimar Sinan’ın da birçok eserinde altın oran görülmektedir. Doğada ve sanatta altın oran; Ayçiçek, papatya, midye kabuğu, salyangoz, korno, keman, piyano, müzik notalarında, el ve parmaklarda karşımıza çıktığını görebiliriz.

Altın Oran’ nın ( Golden Ratio ) tarih boyunca sanat ve mimari eserlerinde ve diğer tüm alanlarda estetik mükemmelliğin sembolü olmuştur. Buradan hareketle;

Vitruvian Yönetim Danışmanlık  iş hayatlarında dengeli bir form, ekipleriyle mükemmel uyumu yani altın oranı yakalayan yöneticiler yaratarak toplumsal mutluluğa katkı sağlamayı görev edinmiştir.

Profesyonel hayatta çalışan herkes için uyarlanan eğitimlerimizde öğrettiğimiz kavramlar eğitim alanlarıyla orantılı konulardır.

Vitruvian Yönetim Danışmanlık olarak ;

Misyonumuz; Yetkinliklerin beceriye dönüşüp ve iyi sonuçlar alınması ile yarattığı mükemmel uyumu yani 
Altın Oran’ı
keşfetmenizi sağlamaktır.

Rönesans sanatçılarının tablolarından ve heykellerinden modern logolara kadar, sanat ve mimarideki tasarım uygulamalarının, bir bayrak üzerindeki yıldızların, birçok otomobil üreticisinin logolarının, DNA’nın, doğadaki ve evrendeki görünüşlerin moleküler seviyeden insan yüzüne kadar olan tüm ayrıntılarının ve Vitruvian Yönetim Danışmanlık uygulamaları…

Hepsinin ortak noktası; Oranları Dengeleme Eylemidir.
İş ve Yaşam dengenizi yani sizin Altın Oran’ınızı gelin beraber keşfedelim.

Çünkü hayat başarı, sağlık, huzur ve güzellik ile mükemmel bir şekilde orantlıdır.

T. Melis Çuluk
Vitruvian Yönetim Danışmanlık Kurumsal Eğitim
Kurucu&CEO

Vizyonumuz

 • İşimize , adanmışlık ve verimli çalışma anlayışımız ile bir adım önde başlamaktır.
 • Yaratıcı eğitimlerimiz ile müşterilerimizin beklentilerini aşmaktır.
 • İş neticelerimiz ve platformlarımız ile itibarımızı yüceltip topluma örnek bir kuruluş olmaktır.

Değerlerimiz

 • Birinci sorumluluğumuz vizyonumuza uygun hareket etmek.
 • Güven duyulan, itibarlı ve sonuç odaklı kurum kültürümüzü yaşatmayı ilke edinmek.
 • Amaçlarımıza ulaşmak için bize yol gösterecek dört kurumsal değerimizi sürdürebilir kılmak.
 • Sürekli gelişimi desteklemek.
 • Verimli ve yalın organizasyonlar kılmak.
 • Müşterilerimizin başarısı için çalışmak.
 • Adil rekabet ve dürüst ilişkiler kurmak.

PLATFORMLARIMIZ

 • Sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olmak
 • Toplumsal alanlarda fayda sağlamak
 • Gönüllük kavramı ve yaklaşımının uygulanmasını sağlamak
 • Çevre ve insan hakları konularında etkili çözümler üretmek
 • Eğitim, kültür-sanat etkinliklerine katkıda bulunmak
 • Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde ve global kalkınma da pozitif rol almak
 • Teknolojik gelişimleri öngörmek
 • İş gücü dinamiklerinin hızlı değişimine uyum sağlamak
 • İnnovatif, yaratıcı, teknolojik hizmetlere evrilmek
 • Sofistike yaklaşıma sahip, entelektüel, rafine, düşünen, girişimci, diğerlerini etkileyebilecek insan modeli geliştirmek
 • Dijital sinir sistemi uygulamaları geliştirmek, teknolojiyi ana felsefesi olarak uygulamak, artan bilgi hızından yarar sağlamak.

Hedeflerimiz

 • Uzun vadede gücümüzü korumak ve akıllı kar büyümesi sağlamak
 • İş kollarında kendimizi geliştirerek pazar payımızı her yıl arttırmayı hedeflemek
 • Hızla değişen müşteri beklentilerine proaktif yaklaşım ile çözüm üretmeye çalışarak müşterilerimizin gereksinimlerine ve sesine kulak vermek
 • İşimizin gereğini yapmak için harekete geçmek, işlerin liderliğini üstlenerek işimize sahip çıkmak
 • Farklılıklara değer vererek katılımcılığı teşvik etmek, yalın ve etkin bir iletişim ortamında çalışmak
 • Hizmetlerimizi kullanan müşterilerimiz ile ilişkilerimizi şeffaflık,süreklilik ve karşılıklı güven esasına göre yürütmek
 • Sadece kendimize değil toplumun eğitim, kültür ve değerlerine sahip çıkan, çağdaş, ilerici, çevreye duyarlı, dünya geleceğine karşı sorumlu, gönüllülük esaslı bir yaklaşımla işlerimizi sürüdürmek.
0
Tamamlanmış eğitim

Kurumsal Yönetim Anlayışımız ve Yetkinlik Modellerimiz

 • Ülke kalkınmasında tanımlanmış değerlere hizmet etmek
 • Dünya trendlerinde hizmetlerimizi evrimleştirerek müşterilerimiz gözünde memnuniyeti üst düzeye taşıyan, gelişen, yaratıcı ve dinamik yönetim anlayışını sürdürmek.
 • Liderlik yetkinlikleri
 • Fonksiyonel yetkinlikler
 • Temel yetkinlikler
WhatsApp chat